Collies vom Pommernhof

  Joona Joy vom Pommernhof

geb: 11.04.2016

V: dt. Ch. Rydeen Jalapeno

M: Iska-Blue Diamond vom Pommernof

HD: A 

MDR +/- 

CEA/PRA/KAT: frei